Härnösands Trafikskola Härnösands Trafikskola
 
     FORDON       NYHETER       HÄRNÖSAND/ PRISER       HEM       UTBILDNINGAR       KRAMFORS/PRISER 

B-behörighet

 

1. Ansök  körkortstillstånd!

Du får övningsköra fr.o.m. att du fyllt 16 år. Innan du börjar behöver du ett körkortstillstånd.
Ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration hos transportstyrelsen här.

Du måste komplettera din ansökan om körkortstillstånd med ett synintyg.
Blanketten ”Synintyg” beställer du via transportstyrelsens e-tjänst här.

När du får hem Synintyg blanketten tar du med dig den till oss för att genomföra synprövningen, de kostar 100 kr.
Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då det tar ca 3-4 veckor att erhålla tillståndet.2. Skriv in dig på trafikskolan!

Ditt körkortstillstånd skall uppvisas vid första besöket på skolan, då vi ev tar en kopia av detta och för in det i vårt arkiv.

Om förkunskaper finns, bokas en testlektion för att kunna nivå bedöma dig som elev.

Du får sedan en  presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. 3. Läs teori!

Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen.

Vi tillhandahåller även material för dyslektiker . Teoridelen består dels av studiematerial, såsom böcker och studiehäften, dels av praktisk undervisning, i form av en teorikurs (moped) och slutligen dataprov.

Dataproven kan göras likaväl på skolan som på distans via vår hemsida.

Om den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket innebär ett mer kostnadseffektivt upplägg på din utbildning.

Det teoretiska upplägget är godkänt av Transportstyrelsen.4. Övningskör!

Det bästa sättet att lära sig köra bil på rätt sätt är att köra med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har mycket stor erfarenhet och kompetens.

Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment. Antalet lektioner per steg varierar.

Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. För mer utförlig information om de moment som den praktiska utbildningen omfattar. När du genomgått de 16 moment och din lärare anser att du är redo, bokas en Utbildningskontroll med vår utbildningledare.

Vår undervisningsplan är godkänd av Transportstyrelsen.5. Gå den tvådelade Riskutbildningen!

Under din utbildning måste du genomföra riskutbildningen. Vi hjälper dig givetvis med bokningen av den tvådelade riskutbildningen.

Riskutbildningen består fr.o.m. 1/4 2009 av två delar.

Del 1, Riskettan, är riskutbildningens nya del som omfattar bl.a. alkohol och övriga droger samt trötthet i samband med körning.

Del 2, den s.k. Halkbanan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken.

Riskutbildningen skall vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

Glöm inte att ta med giltig legitimation! 6. Genomgå en utbildningskontroll på skolan!

När du är i slutfasen av din utbildning såväl teoretiskt som praktiskt bokar vi in en utbildningskontroll till dig. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av utbildningen.

Utbildningskontrollen är som en ”miniuppkörning”, varefter vi utvärderar dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

Om du skulle behöva eventuella kompletteringar får du svar på detta efter genomgången utbildningskontroll.  7. Gör kunskapsprov och körprov!

När Du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov samt en uppkörning. Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och provtiden är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt.

Om du inte är färdigutbildad en vecka innan dina prov, flyttas dina tider automatiskt fram.

  • Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mindre än två veckor emellan provtillfällena. 
  • Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet. 
  • Körprovet får endast göras om du fått godkännt på kunskapsprovet. 
  • Godkänt kunskapsprov är giltigt i fyra månader
  • Teori- och körprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

Glöm inte att ta med giltig legitimation!

Obs !  Kunskapsprovet: Fotografering 30 min innan prov

 

Intensivutbildning!
När du är godkänd i körprovet och kunskapsprovet får du körkortet! 

 

Intensivutbildning B-behörighet


Vår intensivutbidning är inte bunden till vissa datum eller årstider. Du måste ha ett giltigt körkortstillstånd innan du börjar, ansök via www.transportstyrelsen.se

När du anmäler dig till intensivkursen bokar vi teoriprov och körprov till dig. Vi planerar in körlektioner, Risketten och Halkbanan under en 3 veckors period.

Mellan körlektionerna har du tid för egenstudier på våra datorer för att göra data/teoritester samt läsa i teoriböckerna.

Vi stämmer av flera gånger under din utbidningstid hur du ligger till med teoristudierna och körkunskaperna. I början av andra veckan kommer du åka på halkbanan.

Antal körlektioner som behövs är väldigt individuellt och påverkas naturligtvis av dina förkunskaper. Behöver du fler körlektioner än de som ingår i intensivpaketet, då planeras extra lektioner i samråd med dig.

Utbildningsmaterial som ingår:

Körkortsboken och Studiehäftet
Vägmärken och vägmarkeringar
Riskettan boken
Teoritester
16 st Körlektioner
Riskettan
Halkbanan
Lån av bil vid körprov


Trafikverkets kostnader tillkommer

Teoriprov  325 kr
Körprov  800 kr
Fotografering  80 kr
Tillverkning av körkort 250 kr

Du har tillgång till kyl/frys och mirco


För mer information är du välkommen och kontakta oss.
Kramfors Bilskola tel: 0612-108 49
Email:
admin@kramforsbilskola.se

 

 

 

Ny behörighet införs (2013) 

Den nya behörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt. 

Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt får inte heller överstiga 0,2 kilowatt/kg. Åldersgränsen för den nya behörigheten blir 18 år.

När de nya reglerna införs, försvinner möjligheten att ta körkort för behörighet A med begränsad effekt till högst 25 kilowatt (A begränsad).

 Åldersgränsen ändras

Åldersgränsen för behörighet A höjs till 24 år (tidigare 21 år). Den som har haft behörighet A2 i minst 2 år kommer dock att kunna ta behörighet A redan från 20 års ålder.

De nya körkortsbestämmelserna gör att principen om ”stegvist tillträde” blir tydligare.

Den innebär att en förare med ökad ålder och erfarenhet stegvis får tillträde till tyngre motorcyklar.

För A1, A2 och A består förarprovet i normalfallet av ett kunskapsprov och ett körprov.

Om du redan har behörighet A1 eller A2, behöver du bara genomföra ett godkänt körprov för att få A2 eller A.

Läs mer : www.transportstyrelsen.se

MC Utbildning

1. Beställ  körkortstillstånd

Du får övningsköra lätt mc (A1) fr.o.m. att du har fyllt 16 år, mellanklass (A-begränsad) fr.o.m. 17 år, 6 månader samt tung MC (obegränsad) fr.o.m. att du fyllt 24 år. 

Ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration hos transportstyrelsen.se

Du måste komplettera din ansökan om körkortstillstånd med ett synintyg.
Blanketten ”synintyg” beställer du via transportstyrelsen.se 

När du fått hem synintygsblanketten så kan du komma in till oss göra syntest (100 kr) eller så bokar du tid hos optikern. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, då det tar ca 3-4 veckor att erhålla tillståndet. 

 

2. Skriv in dig på trafikskolan

När du har ditt körkortstillstånd är du välkommen att komma in på trafikskolan (Kramfors Bilskola) eller ringa för att boka in en första lektion.

Ta med dig ditt körkortstillstånd till din första lektion.

Första lektionen genomförs på vår manöverbana ( Kramfors Flygfält ), som vi har i direkt anslutning till trafikskolan.

Under första lektionen testar vi även dina förkunskaper om du har några sådana. Du får sedan en utförlig presentation av hur utbildningen går till, dess obligatoriska moment samt hur utbildningen skall planeras. Vi diskuterar lämplig individuell utbildningsplan utifrån dina förkunskaper och disponibel tid.

 

3. Läs teori

Först och främst behöver du läroböcker. Körkortsboken och MC-boken kan du köpa hos oss.

Det är en fördel om du påbörjar teoristudierna så tidigt som möjligt för att vara väl förberedd inför körlektionerna och det kommande kunskapsprovet hos Trafikverket.

Utöver läroböcker så bör du även öva på dataprov.

Dataprov kan du göra på trafikskolan eller  hemma.

 

4. Övningskör

Det bästa sättet att lära sig köra MC på ett riktigt och säkert sätt är att köra med en utbildad MC-lärare.

Alla våra MC-lärare har en gedigen utbildning och stor erfarenhet samt mycket tålamod.

Antalet lektioner per moment varierar och anpassas individuellt efter ditt behov och dina tidigare kunskaper.

Mot slutet av din utbildning genomförs en utbildningskontroll för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs vid uppkörningen.

Varje lektion på vår övningsgård är en timme lång men du kan självklart boka flera lektioner i följd om du så önskar.

Trafiklektionerna är 90 min långa och ni har en lärare. 

5. Gå den tvådelade riskutbildningen

För att kunna genomföra prov på Trafikverket måste du ha genomfört de båda obligatoriska riskutbildningarna. Vi hjälper dig givetvis med bokning av den tvådelade riskutbildningen.

Riskutbildningen består av:

Del 1: Är en teoretisk utbildning som omfattar bl.a. ämnen som alkohol, trötthet, se och synas, speciella riskfaktorer i trafiken för motorcyklister. Utbildningen är tre timmar lång plus raster.

Del 2: Är en till största delen praktisk utbildning där du ska få uppleva och pröva tekniken såsom motorstyrning, hård inbromsning och undanmanöver men innehåller också anknytning till de teoretiska ämnena från riskettan. Utbildningen är fem timmar lång.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat riskmedvetande och minska risktagandet i trafiken.

Kurserna genomförs på Härnösands Trafikövningsplats ( Halkbanan ). Du som elev tar kontakt med Halkbanan för att boka tid för Riskettan eller Risktvåan.

6. Kunskapsprov och körprov

När du studerat ditt teorimaterial och övat på dataprov/distanstester och känner dig redo för ett prov bokar vi ditt kunskapsprov hos Trafikverket. Observera att båda riskutbildningarna måste vara avklarade för att få genomföra kunskapsprovet hos Trafikverket.

Teoriprovet måste vara godkänt för att körprov skall kunna bokas.

Körprovet (uppkörningen) bokas när du genomfört utbildningskontrollen.

Du kan hyra motorcykel och utrustning från oss och en lärare från trafikskolan kommer att följa med dig till provet.

Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år.

 

 

 

Introduktionsutbildning/ Handledare

Du som ska vara handledare för elev vid privat övningskörning ska ha gott en introduktionsutbildning. 

Detta gäller för övningskörning med behörighet B.

Elev och handledaren kan gå handledarutbildningen var för sig.

Både handledare och elev måste liksom tidigare gått introduktionsutbildningen   
för att få övningsköra privat.
  • Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen är giltig. 
  • Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes.
  • Induktionskursen är ca: 3-4 timmar.
  • Handledaren har även möjlighet att åka med eleven på en körlektion.

Ansökan om körkortillstånd hittar du transportstyrelsen och även ansökan om handledarskap.

Du kan läsa mer på www.transportstyrelsen.se

 

 

 

 

 

Aktuellt

Riskettan B i Kramfors.   22 Febr. 15 Mars  30 Mars 19 April


Läs mer »
 

Handledarkurs i Kramfors:     27 Febr. 20 Mars 3 April


Läs mer »
 
 
Öppetider

Härnösand0611-51 19 29
Telefontid kontoretMånd- Tors09,00-17,00
( Lunch )12,00-13,00

 

 

Fredag Stängt
LektionstidMånd- Tors08,15-15,55
Fred08,15-15,05

Kramfors0612-108 49
KontorstidMånd-Tors
Lunch
09,00-17,00
12,00-13,00
FredStängt
LektionstidMånd-Tors07,30-16,40
Fredag Stängt

 

 
Härnösands trafikskola, Pumpbacksg. 21A    871 31 Härnösand        info@harnosandstrafikskola.se        Tel. 0611-511929